Loading...

Om Orion

Välkommen till Orion Orsa

Orion (HVB) är beläget i Orsa, traditionsrik kulturort som med sin naturskönhet vid Ovansiljan alltid varit möjligheternas bygd för både kropp och själ.

Orion vänder sig till killar mellan 12 och 20 år med neuropsykiatriska funktionshinder och/eller med annan social problematik. Vi fokuserar på en individuell planering med tydlig struktur och individuellt veckoschema. Vi utgår alltid ifrån ungdomens behov och förutsättningar. Vår ambition är att de boende ska få lyckas och att de ska bli trygga i att vi står kvar trots svårigheter. Vi arbetar för att ungdomen ska bygga upp tillit och skapa en allians med personalen för att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa honom i behandlingsarbetet.

Personalen

Personalgruppen består av socionom, sjuksköterska, arbetsterapeut och behandlingsassistenter. Alla har grundutbildning i KBT (kognitiv beteendeterapi) och deltar fortlöpande i kurser inom området neuropsykiatriska tillstånd. Personalen har handledning av psykolog en gång i månaden. Läkare och psykolog anlitas som konsulter.