Loading...

Intern utredning

Neuropsykiatrisk utredning

Utredningen kan indelas i tre delar; en somatisk, en neuropsykologisk och en observationsdel. Den sammanfattas i en gemensam rekommendation om fortsatt handläggning, baserad på de ingående delarna. Utredningen beräknas ta 12 – 16 veckor beroende på den unges motivation och förmåga att delta i de olika momenten.

Somatisk utredning

Den somatiska utredningen utförs av läkare med specialité i barnneurologi och habilitering. Den omfattar en grundläggande bedömning av den fysiska statusen och ligger till grund för övriga undersökningar som kan komma i fråga, såsom ämnesomsättningsprover, röntgenundersökningar, EEG, bedömning av psykiater, arbetsterapeut m.fl. Läkaren tar även ställning till, och ordinerar, eventuell läkemedelsbehandling.

Neuropsykologisk utredning

Den neuropsykologiska utredningen utförs av neuropsykolog med mångårig erfarenhet av arbete med ungdomar med denna problematik. Testerna är omfattande och utmynnar i en tydlig bild av hur den unge fungerar, både enskilt och i samspel med andra. En rekommendation gällande bemötande och miljöanpassning ingår också.

Observation

Slutligen tillkommer en observation från boendet på Orion. Personalen gör bedömningar och noterar dagligen hur den unge klarar sin ADL och de vardagsgöromål som förekommer i ett hem. Vi studerar även förmågan att anpassa sig till rutiner och andra människor med egna behov och önskemål. Dessa dagliga observationer ger ett viktigt bidrag till helhetsbilden över tid och kompletterar de tester som utförs i övriga delar av utredningen.

Utredningsteam

Följande yrkeskategorier finns tillgängliga under utrednings- och behandlingsfasen:

  • Läkare
  • Pedagog
  • Sjuksköterska
  • Psykolog
  • Kurator

Övriga konsulter:

  • Psykiatriker
  • Arbetsterapeut