Loading...

Utslussning

Möjlighet till boende i egen lägenhet finns mot slutet av behandlingstiden.

Målet är då att självständigt klara ett eget boende med gradvis minskande kontakt och stöttning av personal. Man skall kunna planera sin dag, sköta tider, ekonomi, hygien, städning mm. Allt det som hör ett eget boende till.

Intervall och tidsperspektiv är helt individuellt.